Hotline

0963 801 047
APEX Global Education
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Chiêu sinh khoá ITIL Service Transition

2019-08-05  (549)

Khoá đào tạo ITIL Intermediate – Service Transition tại Tp. Hồ Chí Minh nằm trong chương trình đào tạo ITIL Expert Programme 2019.

Mục tiêu của khoá học chuyên sâu giúp học viên đạt được:

 • Học viên sẽ hiểu được cách thiết kế một gói dịch vụ mới để làm sao triển khai vào môi trường thực tế hiệu quả.
 • Bạn sẽ học cách xây dựng quy trình, đánh giá các quy trình trong chiến lược dịch vụ như:
  • Quy trình phát triển kế hoạch chuyển đổi và hỗ trợ (Transition Planning & Support)
  • Quy trình Quản lý thay đổi (Change Management)
  • Quy trình Quản lý cấu hình và tài sản dịch vụ (Service Asset and Configuration Management)
  • Quy trình Kiểm tra và xác nhận dịch vụ (Service Validation & Testing)
  • Quy trình Đánh giá thay đổi (Change Evaluation)
  • Quy trình Quản lý phát hành và triển khai (Release and Deployment Management)
  • Quy trình Quản lý tri thức (Knowledge Management)

 • Mục tiêu triển khai dịch vụ tập trung vào:
  • Hiểu đầy đủ cách thức lên kế hoạch triển khai một bảng thiết kế cho một dịch vụ mới. Và hỗ trợ sao cho việc triển khai dịch vụ thành công.
  • Hiểu đầy đủ cách thiết lập quy trình quản lý thay đổi trong hệ thống quản lý dịch vụ. Cách đánh giá độ ưu tiên thay đổi. Cách thiết lập mô hình kiểm soát sự thay đổi với những yêu cầu có thể gây hảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở nhiều cấp độ khác nhau.
  • Hiểu một cách đầy đủ để triển khai hệ thống quản lý tài sản dịch vụ và cấu hình. Cách thức xác định đơn vị cấu hình (CI) sao cho phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
  • Hiểu đầy đủ cách thức kiểm thử dịch vụ mới và đánh giái lại các giá trị, các yêu cầu tuyên quyết mà một dịch vụ mới cần đáp ứng so với bản thiết kế.
  • Hiểu và triển khai quy trình đánh giá thay đổi dịch vụ. Đánh giá giá trị mà sự thay đổi có thể mang lại hoặc tầm ảnh hưởng của sự thay đổi của các CI có thể gây ảnh hưởng đến các dịch vụ liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
  • Hiểu và triển khai hoạt động triển khai sản phẩm dịch vụ vào môi trường thực sao cho hiệu quả. Các bước chuẩn bị cần thiết để hoạt động triển khai dịch vụ đạt chất lượng.
  • Hiểu vòng đời triển khai dịch vụ với tri thức về dịch vụ. Phát triển các tiêu chí để các tri thức mới cần lưu lại thông tin, tổ chức tri thức,… giúp hoạt động vận hành trở nên thuận lợi hơn.
  • Đánh giá lại tác động giữa các giai đoạn thiết kế, triển khai, và vận hành dịch vụ một cách chặt chẽ.

Điều kiện để tổ chức lớp học ITIL chuyên sâu:

 • Học với giáo trình được PeopleCert duyệt
 • Học với giảng viên quốc tế được PeopleCert cấp phép. Giảng viên Đoàn Đức Đề là người duy nhất ở Việt Nam được cấp phép đào tạo các cấp độ chuyên sâu, Intermediate, Advance (ITIL Expert)
 • Học với trung tâm đào tạo ITIL uỷ quyền. Hiện tại Apex Global là đơn vị uỷ quyền duy nhất tại Việt Nam được cấp giấy phép này. Năm 2018, Apex Global đã phối hợp với giảng viên Đoàn Đức Đề đào tạo thành công 8 ITIL Expert

Nội dung đào tạo: Vui lòng xem chi tiết ở link 

Thời lượng đào tạo: 4 ngày từ 05/09/2019 đến 08/09/2019 (08:30 am – 05:00 pm)

Địa điểm học: Lầu 4, 132 Cộng Hoà, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Cách thức tổ chức lớp:

 • Trọng tâm khoá đào tạo chuyên sâu hướng vào “học để làm”. Giảng viên sẽ tương tác với học viên để đảm bảo học viên hiểu kiến thức ngay tại lớp
 • Giảng viên khơi gợi và tương tác với học viên với các tình huống trong thực tiển của học viên mang đến
 • Học viên ứng dụng kiến thức vừa học vào giải các bài tập tình huống do giảng viên đưa ra ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau
 • Học viên đưa ra hướng giải quyết và bảo vệ quan điểm trước giảng viên và học viên khác
 • Giảng viên sẽ giải thích cách tiếp cận tốt nhất theo best practice ITIL
 • Học viên thi chứng chỉ quốc tế ngay tại lớp. Điều này giúp học viên có thể tập trung vào công việc ngay sau khoá học kết thúc mà không bận tâm ôn thi
 • Nội dung học bằng tiếng Anh, giảng viên tương tác bằng tiếng Việt thuận tiện cho học viên tương tác.

Đối tượng phù hợp:

 • IT Service Operation Manager
 • IT Manager
 • IS Manager
 • Security Manager
 • Service Manager
 • Infrastructure Manager
 • Service Desk Manager
 • Head of IT/ IT Director
 • CIO
 • Any person want get ITIL Expert Certificate

Thông tin liên hệ:

Emai: info@apexglobal.com.vn

Phone: 0963801047

Thông tin tham khảo:

Việt Nam lần đầu đào tạo chuyên gia ITIL Expert 

Chuyên gia CMC SISG đạt chứng chỉ cao nhất cho đội ngũ quản lý CNTT 

5 yếu tố làm nên sức mạnh của một hệ thống IT doanh nghiệp xuất sắc 

-Apex Learning Content Development Team –