Hotline

0963 801 047
APEX Global Education
ACADEMY FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Bế giảng khóa đào tạo IT Project Management tháng 4/2018

2018-08-23  (2328)

Khóa học IT Project Management được khai giảng lúc 8:30AM ngày 12/04/2018  tại văn phòng Apex Global, đến với khóa học, học viên nắm rõ hơn về các quy trình, phương pháp, kỹ thuật và công cụ mà các tổ chức sử dụng để quản lý các dự án hệ thống thông tin của mình. Khóa học này bao gồm phương pháp có hệ thống để bắt đầu, lên kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và đóng các dự án hệ thống thông tin.

Khóa học này sẽ được đào tạo và hướng dẫn bằng bài lý thuyết, và các bài tập thực hành để giúp học viên học hỏi hiệu quả từ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Dưới đây là một số cảm xúc được ghi lại từ lớp học:

Order by:
« 1 of 6 »